Links

                                                              Nyttige LinksVejrstation ved Stigborderne   

Havnereglement for Københavns Havn   Seneste nyt om Stejlepladsen   

Lokalplan nr. 600 for Stejlepladsen   

Borgerrepræsentationens stillingtagen til lokalplanforslag   Sydhavnsklubberne   

                                                                Tursejleren   

                                                                 Find en havn og se kort                                                                    Dansk Sejl Union   

                                                                Vejret DMI   

Farvandsudsigter                                                                                Frihavnsordningen