Bestyrelsen og udvalg

 Formand: Finn Olsen, mobil: 41414099. email. finnolsen1950@gmail.com

Næstformand: Mogens Mortensen,mobil. 30129020. email. fam4@mortensen.dk

Sekretær: Allan Nielsen, mobil: 24 88 76 52. email: allan@mizar.dk

Kasserer: Søren Sørensen, mobil: 30 53 05 80. ss1302@gmail.  

                              Bestyrelsesmedlem: Henrik Klarskov Jørgensen mobil: 32 32 25 51 email: kaktus@live.dk

1. Suppleant: Henrik Østerberg mobil: 42 72 90 06. paukevej10@Hotmail.com


Bådoptagere:

Mogens Mortensen mobil: 31 12 90 20. Niels Velton. mobil: 28 73 95 66

Kenny Olsen. Mobil: 50 50 48 47. Pernille Dahl. mobil: 22 87 22 47. Jonas Foss Nielsen. mobil: 30 62 08 23

Morten May. Mobil. 21125590. Martin Roesen. Mobil. 25773907.


Broformand: Sydbro og Nordbro:     Ledig


Aktivitetsudvalg: Paw Olsen, Jonas Foss Nielsen & Tine Staarup Gregersen.


IT-udvalg: Kaj Winter Olsen, mobil: 21 69 72 87 email. info@winkaj.dk

Pernille Dahl. mobil. 22 87 22 47 email. pernille.dahl@hotmail.com


Revisorer: Kaj Olsen & Morten May