Bestyrelsen og udvalg

 

Formand: Per Hansen, mobil: 40688994 email: piaper@comxnet.dk

Næstformand: Finn Olsen, mobil: 41 41 40 99

Bestyrelsesmedlem: Henrik Klarskov Jørgensen mobil: 32322551 email: kaktus@live.dk

Sekretær: Allan Nielsen, mobil: 24887652. email: allan@mizar.name

Kasserer: Søren Sørensen, mobil: 30 53 05 80. ss1302@gmail.com

Suppleanter: Mogens Mortensen mobil: 30129020. fam4@mortensen.dk

Suppleanter: Henrik Østerberg mobil: 42729006. paukevej10@Hotmail.com

 

Bådoptagere: Niels Bruun mobil: 29 49 02 72 (bådoptagerformand)

Mogens Mortensen mobil: 31 12 90 20. Niels Velton. mobil: 28 73 95 66

Kenny Olsen. Mobil: 50 50 48 47. Pernille Dahl. mobil: 22 87 22 47. Simone Andrea Gottschau. mobil: 25 85 09 12

Jonas Foss Nielsen. mobil: 30620823

 

Broformænd: Sydbro: Niels Bruun Mobil: 29 49 02 72. Nordbro: Frank Møller Hansen mobil: 26288252

 

Aktivitetsudvalg: Paw Olsen, Line Kjær, Pernille Dahl, Christina Svensson, Tine Staarup Gregersen.

 

 

IT-udvalg: Kaj Winter Olsen, mobil: 21 69 72 87 email. info@winkaj.dk

Pernille Dahl. mobil. 22872247 email. pernille.dahl@hotmail.com