Bestyrelsen og udvalg

Bestyrelsen, udvalg og kontaktpersoner


Formand: Per Hansen, mobil: 40 68 8 994 email: piaper@comxnet.dk

Næstformand: Finn Olsen, mobil: 41 41 40 99

Bestyrelsesmedlem: Henrik Klarskov Jørgensen mobil: 32 32 25 51 email: kaktus@live.dk

Sekretær: Allan Nielsen, mobil: 24 88 76 52. email: allan@mizar.name

Kasserer: Søren Sørensen, mobil: 30 53 05 80. ss1302@gmail.com

1. Suppleant: Mogens Mortensen mobil: 30 12 90 20. fam4@mortensen.dk

2. Suppleant: Henrik Østerberg mobil: 42 72 90 06. paukevej10@Hotmail.com


 Bådoptagere: Niels Bruun mobil: 29 49 02 72 (bådoptagerformand)

Mogens Mortensen mobil: 31 12 90 20. Niels Velton. mobil: 28 73 95 66

Kenny Olsen. Mobil: 50 50 48 47. Pernille Dahl. mobil: 22 87 22 47. Jonas Foss Nielsen. mobil: 30 62 08 23


Broformænd: Sydbro: Niels Bruun Mobil: 29 49 02 72. Nordbro: Frank Møller Hansen mobil: 26 28 82 52


Aktivitetsudvalg: Paw Olsen, Line Kjær, Pernille Dahl, Christina Svensson, Tine Staarup Gregersen.IT-udvalg: Kaj Winter Olsen, mobil: 21 69 72 87 email. info@winkaj.dk

Pernille Dahl. mobil. 22 87 22 47 email. pernille.dahl@hotmail.com